ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอำนาจ ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนใช้เวลาว่างในโรงเรียนส่วนใหญ่ทำอะไร
อ่านหนังสือ
ทำการบ้าน
เล่นกีฬา
รับประทานขนม
คุยกับเพื่อน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 314981
Page Views 364666
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพิธธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาดาม ดอกไม้เงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ นาคอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ศิลลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี ศิลอาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอานนท์ อานันโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุฤทธิ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด อุ่นเจ้าบ้าน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ดวงประไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ สายหยุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย เหลืองประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะ คุ้มสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ เอมสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ศรีนวล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ