ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธิดา เรืองฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฐานิฏฐ์ พิสิษฐ์เศรษฐ๊
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเบญจรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเขมณาภาภรณ์ เม่นสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2