กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฐานิฏฐ์ พิสิษฐ์เศรษฐ๊
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเบญจรัตน์ ครวญเสนาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเขมณาภาภรณ์ เม่นสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2