ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ประจำปีการศึกษา 2565 "สองวังเกมส์" (อ่าน 1) 03 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 19) 25 พ.ย. 65
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 38) 18 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "วิ่งเพื่อน้อง - บึงสีไฟ ก้าวเพื่อก้าวอนาคตเด็กไทย" (อ่าน 43) 14 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (อ่าน 49) 08 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันแรก (อ่าน 61) 01 พ.ย. 65
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า และโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม (อ่าน 67) 28 ต.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 55) 28 ต.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 79) 11 ต.ค. 65
งานแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 117) 28 ก.ย. 65
กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจผูกพัน วันเกษียณราชการ" (อ่าน 132) 12 ก.ย. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 122) 07 ก.ย. 65
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (อ่าน 120) 31 ส.ค. 65
การนิเทศก์การเรียนการสอนแบบ Active leaning (อ่าน 106) 26 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 97) 25 ส.ค. 65
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 113) 16 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลามหาดไทย 100 ปี ประจำปี 2565 (อ่าน 107) 14 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 121) 11 ส.ค. 65
ทุนเสมอภาค (อ่าน 112) 10 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศาลามหาดไทย 100 ปี ประจำปี 2565 (อ่าน 109) 29 ก.ค. 65
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 80) 27 ก.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 84) 27 ก.ค. 65
สพม.พิจตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 77) 25 ก.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 78) 12 ก.ค. 65
สอบคัดกรองความสามารถในการเขียนและการอ่านภาษาไทย (อ่าน 76) 11 ก.ค. 65
นิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 75) 09 ก.ค. 65
คล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี (อ่าน 80) 07 ก.ค. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 75) 01 ก.ค. 65
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (อ่าน 77) 25 มิ.ย. 65
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 77) 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 83) 10 มิ.ย. 65
ตามน้องกลับมาเรียน (อ่าน 78) 08 มิ.ย. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (อ่าน 508) 06 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 6 (อ่าน 509) 26 พ.ค. 65
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภายในโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า (อ่าน 516) 25 พ.ค. 65
ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต (อ่าน 507) 23 พ.ค. 65
สพม. พิจิตรตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า (อ่าน 493) 18 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 464) 12 พ.ค. 65
รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนตามการพิจารณาจัดหาที่เรียน (อ่าน 501) 09 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียน (อ่าน 504) 04 เม.ย. 65
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดสถานศึกษา (อ่าน 531) 23 มี.ค. 65
การฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน (อ่าน 3510) 25 ก.พ. 65
การตรวจ ATK เพื่อเข้ารับการติว O-Net ม.3 (อ่าน 3535) 02 ก.พ. 65
การตรวจเยี่ยม ติดตาม การเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 (อ่าน 3754) 02 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า (อ่าน 3897) 01 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า​ประจำปีการศึกษา​ 2564 (อ่าน 3888) 12 เม.ย. 64
ประชา​สัมพันธ์​เปิดเรียนปกติ​ 18​ มค 64 (อ่าน 4001) 18 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้าในสถานการณ์ covid 19 (อ่าน 6970) 04 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน​ (อ่าน 6891) 06 ธ.ค. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6822) 27 พ.ย. 63