ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (อ่าน 411) 06 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 6 (อ่าน 414) 26 พ.ค. 65
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภายในโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า (อ่าน 405) 25 พ.ค. 65
ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต (อ่าน 410) 23 พ.ค. 65
สพม. พิจิตรตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า (อ่าน 402) 18 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 389) 12 พ.ค. 65
รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนตามการพิจารณาจัดหาที่เรียน (อ่าน 424) 09 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียน (อ่าน 419) 04 เม.ย. 65
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดสถานศึกษา (อ่าน 444) 23 มี.ค. 65
การฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน (อ่าน 3409) 25 ก.พ. 65
การตรวจ ATK เพื่อเข้ารับการติว O-Net ม.3 (อ่าน 3449) 02 ก.พ. 65
การตรวจเยี่ยม ติดตาม การเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 (อ่าน 3654) 02 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า (อ่าน 3802) 01 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า​ประจำปีการศึกษา​ 2564 (อ่าน 3785) 12 เม.ย. 64
ประชา​สัมพันธ์​เปิดเรียนปกติ​ 18​ มค 64 (อ่าน 3908) 18 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้าในสถานการณ์ covid 19 (อ่าน 6864) 04 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน​ (อ่าน 6811) 06 ธ.ค. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6735) 27 พ.ย. 63
วังสำโรงวังหว้าร่วมใจต้านทุจริต (อ่าน 6919) 03 ก.ย. 63
ช่องทางการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 7139) 01 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 7118) 01 พ.ค. 63