ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 6

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิโรจน์ อานทอง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และปีที่ 6 โดยมีการต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงรายละเอียดของการจัดการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในการศึกษาของนักเรียนภายในโรงเรียนนี้

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,12:25   อ่าน 413 ครั้ง