ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภายในโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวิโรจน์ อานทอง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,12:35   อ่าน 404 ครั้ง