ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายวิโรจน์ อานทอง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต ประจำปี 2565 เพื่อสร้างเจตคติ และปลูกฝังความเป็นพลเมืองไทย ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นบุคคลที่ดีในสังคมต่อไป
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,12:29   อ่าน 409 ครั้ง