ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน​
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง​แจ้งกำหนดเปิดเรียนของโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า​ โดยทางโรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติใน วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563   ยกเว้น นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มทั้งเสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ ให้กักตัวให้ครบ 14 วัน แล้วจึงมาเรียนตามปกติ จะไม่ถือเป็นวันลาและวันขาดเรียน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านทราบ///งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,13:09   อ่าน 3254 ครั้ง