ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

ช่องทางเวปไซด์ของโรงเรียน www.2wang.ac.th http://register.thaischool.in.th/register.php

ช่องทางไลน์

 

- สำหรับนักเรียนชั้นม.https://forms.gle/rbEUKYQSPFqfpEuh9

- สำหรับนักเรียนชั้นม.https://forms.gle/foQnySgJwp59TjGU7

ช่องทางไปรษณีย์

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครและส่งทางไปรษณีย์ มาที่
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า (สมัครเรียน) 180 ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทร. 0931357886

*หมายเหตุ*
การรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
1.
รับสมัครจั้งแต่ วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563
2. กรณีเอกสารในการสมัครให้นักเรียนนำมาส่งในวันรายงานตัว
หลักฐานประกอบการสมัคร 

  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน   (อย่างละ 3 ชุด)

  สำเนาบัตรประจำคัวประชาชน บิดา มารดา นักเรียน   (อย่างละ 3 ชุด)

  ใบรับรอง   (ฉบับจริง และ ถ่ายเอกสาร 3 ชุด) 

  รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง   (ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป)

  ใบสูติบัตร
  หลักฐานอื่นๆ  

 

 

หมายเหตุ  โรงเรียนจะกำหนดเปิดเรียนใน ภาคเรียน1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563                   .

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,21:22   อ่าน 234 ครั้ง