ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์สองวัง (อ่าน 10) 31 มี.ค. 66
การขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า (อ่าน 31) 15 มี.ค. 66
ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 38) 15 มี.ค. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 52) 03 มี.ค. 66
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 89) 01 มี.ค. 66
กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 61) 28 ก.พ. 66
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 50) 26 ก.พ. 66
ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย (อ่าน 52) 25 ก.พ. 66
มอบถุงปันสุขแก่นักเรียนที่ขาดแคลน (อ่าน 58) 22 ก.พ. 66
กิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสองวัง 2Wang Open house" ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 94) 16 ก.พ. 66
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 (อ่าน 92) 06 ก.พ. 66
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 135) 27 ม.ค. 66
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พิจิตร (อ่าน 96) 19 ม.ค. 66
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 (อ่าน 74) 16 ม.ค. 66
การประชุมกรรมการระดับสนามสอบการสอบด้วยระบบดิจิทัล O-NET ม.6 (อ่าน 123) 13 ม.ค. 66
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2566 (อ่าน 112) 30 ธ.ค. 65
กิจกรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นการร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 106) 30 ธ.ค. 65
ค่ายวิทยาศาสตร์ - ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อ (อ่าน 108) 19 ธ.ค. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ประจำปีการศึกษา 2565 "สองวังเกมส์" (อ่าน 161) 03 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 149) 25 พ.ย. 65
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 160) 18 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "วิ่งเพื่อน้อง - บึงสีไฟ ก้าวเพื่อก้าวอนาคตเด็กไทย" (อ่าน 167) 14 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (อ่าน 166) 08 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันแรก (อ่าน 166) 01 พ.ย. 65
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า และโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม (อ่าน 175) 28 ต.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 164) 28 ต.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 187) 11 ต.ค. 65
งานแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 275) 28 ก.ย. 65
กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจผูกพัน วันเกษียณราชการ" (อ่าน 262) 12 ก.ย. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 241) 07 ก.ย. 65
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (อ่าน 234) 31 ส.ค. 65
การนิเทศก์การเรียนการสอนแบบ Active leaning (อ่าน 216) 26 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 188) 25 ส.ค. 65
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 215) 16 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลามหาดไทย 100 ปี ประจำปี 2565 (อ่าน 201) 14 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 226) 11 ส.ค. 65
ทุนเสมอภาค (อ่าน 217) 10 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศาลามหาดไทย 100 ปี ประจำปี 2565 (อ่าน 226) 29 ก.ค. 65
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 166) 27 ก.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 174) 27 ก.ค. 65
สพม.พิจตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 168) 25 ก.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 164) 12 ก.ค. 65
สอบคัดกรองความสามารถในการเขียนและการอ่านภาษาไทย (อ่าน 162) 11 ก.ค. 65
นิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 167) 09 ก.ค. 65
คล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี (อ่าน 170) 07 ก.ค. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 165) 01 ก.ค. 65
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (อ่าน 161) 25 มิ.ย. 65
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 166) 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 167) 10 มิ.ย. 65
ตามน้องกลับมาเรียน (อ่าน 169) 08 มิ.ย. 65