ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอำนาจ ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนใช้เวลาว่างในโรงเรียนส่วนใหญ่ทำอะไร
อ่านหนังสือ
ทำการบ้าน
เล่นกีฬา
รับประทานขนม
คุยกับเพื่อน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 314966
Page Views 364651
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ กล่อมจิต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑา นิลวดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ แก้วชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ เงินเส็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ศรีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2556-ปัจจุบัน