ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาชน 04/08/63
ชมรมสื่อดิจิทัล เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาชน นักเรียนโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และร่วมสร้างสังคมที่ดี....//ภาพ/ข่าว..ทีม.PR.สองวัง
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2563,09:46   อ่าน 683 ครั้ง