ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามถวายพระพร พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 24/07/63
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย นายชัยชน หน่อมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน บุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม....../// ภาพ/ข่าว ทีม Pr.สองวัง
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,09:28   อ่าน 86 ครั้ง