รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
180 หมู่ 3   ตำบลวังสำโรง  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เบอร์โทรศัพท์ 0931357886


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :