ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด อินทรักษา (เก๋)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : 1
อีเมล์ : banint88@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและก่อสร้าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 125หมู่8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 มิ.ย. 2558,15:38 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.178.151


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล